วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2553


วาดการ์ตูนงานบุญผะเหวด จ.ร้อยเอ็ด
สมาคมการ์ตูนไทยเข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จัดซุ้มวาดการ์ตูนในงานบุญผะเหวด จ.ร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2553 มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย